History of the winery

Borászatunk története

História vinárstva

I am Peter Lelkes, founder of Lelki Winery. I started growing grapes and making wine as a hobby, mainly for my own and my family's pleasure. I founded the winery in 2013. The vineyard is located next to our family house in the village of Kyselica, approx. 10 km from Šamorín (district Dunajská Streda), in the South Slovak Wine Region. Currently, I grow only red grapes on an area of approx. 700 m2: 50% Merlot, 48% Cabernet Franc and 2% Alibernet. I am gradually planting Alibernet as part of a systemtical reconstruction.

Lelkes Péter vagyok, a Lelki Borászat alapítója. A szőlőtermesztést és borkészítést hobbiként kezdtem el csinálni, főleg saját magam és családom örömére. A borászatot 2013-ban alapítottam. A szőlőültetvény a családi házunk mellett került telepítésre, Keszölcésen (Kyselica), Somorjától (Šamorín) kb. 10 km-re, ami Dél-Szlovák borvidékhez tartozik. Jelenleg kizárólag kékszőlő fajták termesztésével foglalkozom, kb. 700 m2-es területen: 50% Merlot, 48% Cabernet Franc and 2% Alibernet. Rekonstrukció részeként, fokozatosan ültetek új Alibernet tőkéket.

Som Peter Lelkes, zakladateľ Vinárstva Lelki. Pestovanie hrozna a následné vyrábanie vína som začal ako hobby, hlavne pre vlastnú radosť a potešenie svojej rodiny. Vinárstvo som založil v roku 2013. Vinohrad sa nachádza pri rodinnom dome v obci Kyselica, cca. 10 km od Šamorína (okres Dunajská Streda) v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Aktuálne pestujem len modré odrody na ploche cca. 700 m2: 50% Merlot, 48% Cabernet Franc a 2% Alibernet. Postupne, v rámci rekonštrukcie vysadzujem Alibernet.

Peter
Grape

Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.
John Ruskin

A minőség sosem véletlen: minden esetben intelligens erőfeszítés eredménye.
John Ruskin

Kvalita nie je náhoda: je výsledkom inteligencie a snahy urobiť vec lepšou.
John Ruskin

We always place great emphasis on the care of the grapes. The distance between the vines is 1.4 x 0.8 m and the row spaces are left green. We use neither insecticides nor herbicides. The number of bunches of grapes is limited (regular pruning), which is then reflected on the quality of the wine.

A szőlő gondozására mindig nagy hansúlyt fektetünk. A szőlőtőkék távolsága 1,4 x 0,8 m, a sor-közek pedig zölden vannak hagyva. Nem használunk rovarölő szereket, se gyomirtókat. A szőlőfürtök száma korlátozva van (fürtválogatás), ami aztán megmutatkozik a bor minőségén.

Na starostlivosť o hrozno vždy kladieme veľký dôraz. Spon výsadby vinice je 1,4 x 0,8 m, a medziradia sú zazelenané. Nepoužívame insekticídy a ani herbicídy. Množstvo strapcov je redukované, čo má výrazný vplyv na kvalitu vína.

Award Winning
Díjnyertes
Víťaz cien

Our winery has already proven its aptitude on several wine competitions: See awards.

Borászatunk már több borversenyen is bizonyított: Megnyert díjaink.

Naše vinárstvo sa už osvedčilo na viacerých vinárskych súťažiach: Získané ceny.

Quality Ingredients
Minőségi alapanyagok
Kvalitné suroviny

In addition to working with high quality ingredients, we try to minimize the use of chemicals.

Amellett, hogy minőségi alapanyagokkal dologzunk, igyekszünk minnél kevesebb kémiai anyagot használni.

Okrem práce s kvalitnými surovinami sa snažíme používať čo najmenej chemikálií.

Great Taste
Nagyszerű íz
Skvelá chuť

Thanks to our barrique barrels our wines have a special taste.

Barrique hordóinknak köszönhetően boraink különleges ízvilággal rendelkeznek.

Vďaka našim sudom barrique naše vína majú špeciálnu chuť.

     Approachable by bike
     Megközelíthető kerékpárral
     Prístupný na bicykli

Our village (Kyselica) is located next to the Danube. If you live nearby, you can visit us even by bike via the Danube embankment.

Községünk (Keszölcés) a Duna mellett található. Ha a közelben lakik, akár kerékpárral is ellátogathat hozzánk a Duna töltésén keresztül.

Naša dedina (Kyselica) sa nachádza vedľa Dunaja. Ak bývate v blízkosti, môžete nás navštíviť na bicykli cez dunajské nábrežie.

Our wine cellar

Borospincénk

Naša pivnica

Our wine cellar is located next to the vineyard. Due to the high groundwater level, the basis of the basement is a waterproof reinforced concrete construction. The cellar is at a depth of approx. 3 meters with two vents. The forced evacuation of CO2 during fermentation is ensured by a duct fan.

Are you interested in seeing more pictures about our wine cellar? Check out our gallery!

See gallery

A borospincénk a szőlőskert mellett található. A magas talajvízszint miatt a pince alapja vízálló vasbetonból lett megépítve. A pince kb. 3 méter mélyen van és két szellőző gondoskodik az oxigén-ellátásról. Az erjedés során a CO2 kiürítését egy csatornaventilátor biztosítja.

Szeretne látni több képet a borospincéről? Tekintsen be a galériába!

Galéria

Naša vinná pivnica sa nachádza vedľa viníc. Z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody základom pivnice je železobetónová vodotesná konštrukcia. Pivnica je v hĺbke cca. 3 metre s dvomi vetracími otvormi. Nútené odčerpanie CO2 počas kvasenia je zabezpečený potrubným ventilátorom.

Radi by ste videli ďalšie fotky o našej pivnici? Pozrite si našu galériu!

Galéria
Background Image

We are constantly developing...

Folyamatosan fejlődünk...

Neustále sa rozvíjame...

Our winery is still relatively a young one, and therefore there is still a lot of room for improvement. We are constantly developing by using new techniques and implementing new ideas into the process of wine making. However, we are also proud of the results that we achieved so far. If we have aroused your interest, feel free to check out our wines or sign up for wine tasting.

Pincészetünk még viszonylag fiatal, ezért még mindig sok lehetőséget látunk borászatunk tökéletesítésére. Folyamatosan fejlődünk új technikák alkalmazásával és új ötletek megvalósításával a borkészítés folyamatában. Ugyanakkor, büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre is. Ha felkeltettük érdeklődését, bátran tekintse meg borainkat, vagy jelentkezzen borkóstolóra.

Naše vinárstvo je stále relatívne mladé, a preto je tu stále veľa priestoru na zlepšenie. Neustále sa rozvíjame pomocou nových techník a implementáciou nových nápadov do procesu výroby vína. Sme však hrdí aj na výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli. Ak sme vzbudili Váš záujem, môžete sa pozrieť na naše vína alebo sa prihlásiť na degustáciu.